Orion Logistics

Łączymy fakty

Znajdujemy rozwiązania

Tworzymy nowe możliwości

O NAS

Jesteśmy zespołem ekspertów ułatwiających wprowadzanie na rynek technologii XXI wieku z obszaru biotechnologii, przetwórstwa odpadów biologicznych i ekologicznej hodowli roślin. Interesują nas projekty, które dają szansę na poprawę jakości ludzkiego życia.
Specjalizujemy się w komercjalizacji ekoinnowacji mających na celu oczyszczenie naszej planety
oraz gwarantujących zdrowe życie naszym najbliższym i przyszłym pokoleniom.

Czym Się Zajmujemy

ANALIZUJEMY

Weryfikujemy pomysły biznesowe w oparciu o bieżące tendencje rynkowe.
Skutecznie przewidujemy nadchodzące potrzeby rynku i wskazujemy nisze gwarantujące sukces projektu. Przeprowadzamy audyt innowacji pod kątem jej potencjału technologicznego, procedur oraz potrzeb w zakresie innowacyjności, co pozwala nam formułować konkretne propozycje kierunku rozwoju przedsięwzięcia.

 

KALKULUJEMY

Opracowujemy produkt i model biznesowy.
Badamy pozycję rynkową danego przedsięwzięcia, co pozwala nam określić, w jaki sposób skutecznie pomnożyć jego zyski. Sprawdzamy opłacalność technologiczno–ekonomiczną wdrożenia zaproponowanego rozwiązania.

WPROWADZAMY NA RYNKI ZAGRANICZNE

Przeprowadzamy od myśli technologicznej do sprzedaży.
Wyszukujemy rynki zbytu z jednoczesnym naciskiem na maksymalizację zwrotu z inwestycji. Dajemy wsparcie na każdym etapie tworzenia biznesu operacyjnego, zarządzamy licencją, znajdujemy kluczowych klientów, pomagamy w pozyskaniu funduszy operacyjnych, tworzymy strategie marketingowe i opracowujemy działania sprzedażowe.

KONTAKTUJEMY I ŁĄCZYMY

Ułatwiamy przejście od planowania i oceny partnera do realnego partnerstwa biznesowego.
Poszukujemy, identyfikujemy i angażujemy regionalnych, krajowych i międzynarodowych partnerów strategicznych, partnerów do współpracy na rzecz rozwoju, potencjalnych klientów, współpracowników branżowych oraz   potencjalnych partnerów licencyjnych. Oferujemy pomoc w negocjacjach pomiędzy stronami transferu i komercjalizacji technologii oraz przy zawieraniu umów o współpracy.

NASZE PROJEKTY

Zdrowe technologie dla zdrowych pokoleń

FuelCal®
ekotechnologia XXI wieku

OrCal®
inteligentny nawóz

Nowy
projekt

5
4
3
2
1

Orion Logistics Sp. z o.o. SKA
Aleja Zwycięstwa 96/98
Gdynia 81-451
Pomorski Park Naukowo – Technologiczny

NIP: 5862294775
KRS: 0000540099
Spółka zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym wynoszącym 50 000 PLN, wpłaconym w całości.