FuelCal® TECHNOLOGIA W ZGODZIE Z NATURĄ

Technologia FuelCal® jest naturalną kontynuacją poprzednich procesów wytwórczych, których odpady przetwarzane są w organiczno- mineralne produkty o wysokiej wartości rynkowej stanowiąc tym samym dodatkowe źródło dochodu dla wytwórcy, a nie jak dotychczas stały koszt związany z utylizacją.

OBSZARY STOSOWANIA TECHNOLOGII FuelCal®

W ubojniach, przemyśle mięsnym oraz w celu likwidacji uciążliwości odpadów z ferm trzody chlewnej i bydła do bezzwłocznego przetwarzania i  wykorzystania UPPZ kat. 2 i 3 na nawozy organiczno- mineralne OrCal® .

W przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym do przetwarzania kłopotliwych odpadów.

W oczyszczalniach ścieków do przetwarzania osadów ściekowych, przemysłowych i komunalnych w nawóz organiczno- mineralne OrCal® .

W biogazowniach do dochodowego przetworzenie pofermentu i nadania wytwarzanemu biogazowi nowych cech użytkowych.

DOTYCHCZASOWE EFEKTY ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW

Znaczne koszty utylizacji często mało skutecznymi metodami.
Większość stosowanych metod nie zmienia statusu odpadu.

Pełna odpowiedzialność zakładu za proces gospodarowania odpadami, zagrożenia i uciążliwości związane z transportem odpadów.

Problem uciążliwości odorowej.
Niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się chorób.

Konflikty społeczne wywoływane składowaniem i transportem odpadów.
Zakaz możliwości składowania odpadów.

Działanie technologii FuelCal®

dzalanie

Zalety technologii FuelCal®

Stosowanie technologii FuelCal®pozwala zlikwidować opłaty utylizacyjne i generować dochody ze sprzedaży nawozów OrCal® .

Niskie koszty produkcji nawozu organiczno- mineralnego OrCal® .

Podczas produkcji wykorzystanie zostaje jedynie ciepło reakcji chemicznej.

Produkt posiada znaczną wartość rynkową.

Produkt przestaje być uciążliwy dla środowiska – możliwość długiego składowania wyprodukowanego tą metodą nawozu.

Odpad staje się surowcem, a zakłady stosujące tę technologię zaprzestają wytwarzać odpady (Dyrektywa. Komisji WE 2008/98) np. oczyszczalnie ścieków.

Odpad przetwarzany jest bezzwłocznie w miejscu jego wytwarzania.

Brak konieczności transportowania odpadów i związanej z nią odpowiedzialnością.

Umożliwia znaczny spadek kosztów zagospodarowania odpadów.

Brak uciążliwego odoru.

Ograniczenie niebezpieczeństwa rozprzestrzeniania się chorób.