OrCal® POLSKA ODPOWIEDŹ

NA POTRZEBĘ UZDROWIENIA GLEBY

INTELIGENTNY NAWÓZ ORGANICZNO-MINERALNY OrCal®

Nawóz OrCal® jest produktem stworzonym dzięki nowoczesnej polskiej technologii nagrodzonej i promowanej przez Ministerstwo Środowiska. Został wprowadzony do obrotu na podstawie Decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 183/07 z 04.06.2007  w oparciu o zgłoszenie patentowe P.400268 oraz nr patentu P.200791 i P.201100.

 

OrCal® TO ŚWIATOWY EWENEMENT W BRANŻY ROLNEJ

Ten niezwykły nawóz  sam dostosowuje swoje działanie do etapu wzrostu rośliny, czyli uwalnia zawarte w nim składniki dokładnie w momencie, gdy roślina ich potrzebuje, dopasowując intensywność swojego działania do jej potrzeb.

 

Nawóz OrCal® zawiera znaczne ilości składników organicznych, które działają biostymulująco na rozwój roślin.
Według badań Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach OrCal®  powoduje
wzrost biomasy roślin od 20% do 40% oraz podnosi zawartość białka w ziarnach zbóż o około 30%.

40%
WZROST BIOMASY

 Nawóz powoduje wzrost biomasy roślin od 20% do 40%

30%
WZROST BIAŁKA

Podnosi zawartość białka w ziarnach zbóż o około 30%

ZAKWASZENIE GLEB
TO POWSZECHNY PROBLEM

 

 

W wyniku stosowania popularnych nawozów mineralnych doprowadza się niestety do zanikania warstwy próchniczej w glebie, a tym samym zanikania niezwykle cennych dla rozwoju roślin substancji organicznych.

 

Rozwiązaniem tego problemu jest powszechne stosowanie
nawozów naturalnych bogatych w substancje organiczne
 i uzupełniających w glebie ich niedobór.

 

Zdecydowana większość użytków rolnych w Polsce wykazuje średnie lub znaczne zakwaszenie. Gleby te są zazwyczaj ubogie w próchnicę, czego przyczyną jest pochodzenie geologiczne podłoża oraz działalność rolnicza (np. zakwaszenie i zasolenie gleb przez nawozy azotowe i mineralne). Racjonalne nawożenie, regulacja pH gleby i stosowanie nawozów organicznych jest najlepszym i najszybszym sposobem na zmianę tego stanu rzeczy.

NAWÓZ OrCal® TO PRODUKT BĘDĄCY ODPOWIEDZIĄ NA PILNĄ POTRZEBĘ ZWIĘKSZENIA NAWOŻENIA NATURALNEGO.

 

To nawóz organiczno-mineralny, który łączy w sobie zawartość związków mineralnych, które pomagają w szybkim uzupełnieniu niedoboru składników mineralnych w glebie, jak również związków organicznych odbudowujących
warstwę próchniczą gleby. Dzięki połączeniu obu rodzajów działania nawóz
OrCal® jest nawozem działającym na gleby kompleksowo.

SKŁAD NAWOZU OrCal®:

Substancje organiczne – 30%
Substancje mineralne – 70%

  • Substancje mineralne 70%
  • Substancje organiczne 30%

Jak działa inteligentny nawóz organiczno-mineralny OrCal®?

Stabilizuje odczyn gleby i poprawia jej urodzajność
Dzięki zawartości aktywnego hydratu wapnia (Ca(Oh)2) optymalizuje odczyn pH w strefie korzeniowej, co stymuluje efektywniejszy przebieg procesu mineralizacji oraz przemian azotu. W ten sposób poprawia właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby, stabilizuje jej odczyn pH, aktywuje dobroczynny wpływ organizmów glebowych, a tym samym zwiększa jej urodzajność.

Wzmacnia odporność roślin
Zapewnia roślinom aminokwasy, minerały, białka i pierwiastki śladowe oraz dostarcza łatwo dostępnego azotu w postaci naturalnych składników roślinnych. Wysoka przyswajalność podnosi odporność roślin na czynniki chorobotwórcze, zmniejsza skutki stresu w trakcie: suszy, upałów, przymrozków oraz podczas stosowania środków ochrony roślin.

Szybko i skutecznie neutralizuje naturalne zakwaszenie gleby
OrCal® jest doskonałym nawozem organiczno-mineralnym z zawartością azotu, który neutralizuje zakwaszenie gleby zarówno naturalne, jak i to, które jest spowodowane działalnością rolniczo-przemysłową.

.

W sposób kontrolowany uwalnia składniki chemiczne
OrCal® jest nawozem o kontrolowanym uwalnianiu składników chemicznych do gleby. Zawarty w nim azot uwalniany jest stopniowo, w wyniku przemian nawozu w glebie, a rośliny nim nawożone zawierają mniej niepożądanych azotynów i plonują wysoko bez strat w jakości plonu.

 

.

Skutecznie działa na wszystkie rodzaje gleb
OrCal® przeznaczony jest do nawożenia wszystkich rodzajów gleb wymagających wapnowania, a zwłaszcza tych ubogich w próchnicę.

 

 

 

.

Przyspiesza pobieranie wapnia przez roślinę
Dzięki zawartości dużej ilości materii organicznej powoduje stymulację podziałów komórkowych, co pobudza rozwój systemu korzeniowego, a przede wszystkim korzeni włośnikowych, w ten sposób ułatwiając roślinie efektywniejsze pobieranie składników pokarmowych i wody.

.